تی لاک

تی لاک شبکه ای را به نام پلک فراهم آورده است. بازیگران این شبکه فعالین پست، لجستیک، کوریری و شرکت های فعال در زمینه تجارت الکترونیک میباشند که با بهره مندی از سرویس ها و محصولات تی پی لاک در بستر این شبکه با یکدیگر در تعامل هستند. تمرکز ما در رفع چالش های پیش روی اعضای شبکه در فرست مایل و لست مایل و مدیریت بهینه زمانبندی و هزینه ها است. ارائه سرویس ها از طریق کیوسک های تی پی لاک که دارای لاکرهای هوشمندی هستند، محقق میشود. یکی از منافع اصلی تی پی لاک نسبت به روش‌های سنتی، تحویل مرسولات به یک کیوسک مشخص در لست مایل میباشد، به اینصورت که باریار به جای تحویل چند مرسوله به چندین نقطه در محدوده های تقریبا نزدیک به یکدیگر، آنها در کیوسک مربوط به آن محل قرار میدهد. تی پی لاک می تواند دستیار هوشمند شما برای دریافت 24 ساعته مرسولات باشد.  

درباره تی پی لاک تی پی لاک شبکه ای را به نام پلک فراهم آورده است. بازیگران این شبکه فعالین پست، لجستیک، کوریری و شرکت های فعال در زمینه تجارت الکترونیک میباشند که با بهره مندی از سرویس ها و محصولات تی پی لاک در بستر این شبکه با یکدیگر در تعامل هستند. تمرکز ما در رفع چالش های پیش روی اعضای شبکه در فرست مایل و لست مایل و مدیریت بهینه زمانبندی و هزینه ها است. ارائه سرویس ها از طریق کیوسک های تی پی لاک که دارای لاکرهای هوشمندی هستند، محقق میشود. یکی از منافع اصلی تی پی لاک نسبت به روش‌های سنتی، تحویل مرسولات به یک کیوسک مشخص در لست مایل میباشد، به اینصورت که باریار به جای تحویل چند مرسوله به چندین نقطه در محدوده های تقریبا نزدیک به یکدیگر، آنها در کیوسک مربوط به آن محل قرار میدهد. تی پی لاک می تواند دستیار هوشمند شما برای دریافت 24 ساعته مرسولات باشد. دریافت مرسولات پستی،خریدهای اینترنتی و هر سفارش دیگری همواره نیاز به حضور گیرنده یا هماهنگی قبلی دارد.این چالش زمانی بیشتر احساس می شود که ما از زمان دقیق رسیدن بسته ها به مقصد اطلاعی نداریم و این ممکن است به برنامه ریزی های روزانه ی ما لطمه وارد کند. تی پی لاک تحویل مرسوله در هر ساعت از شبانه‌روز را میسر ساخته است. بنابراین با توسعه این سرویس در کشور می‌توان انتظار داشت که مرسولات بدون محدودیت زمانی و بدون نگرانی از مرجوع شدن به دست صاحبانشان برسد. با بهره مندی از سرویس های تی پی لاک، شما تعیین می‌کنید که گیرنده، بسته‌ی ارسالیتون رو در روز و ساعتی مشخص، در محلی که حتما از آن عبور میکند، بردارد. تی پی ‌لاک سرویس‌های لاکرش را در دو موضع «نقطه‌ی قبول کوریر» و «نقطه‌ی جمع‌آوری جهت حمل» در اختیار مصرف کنندگانش قرار میدهد. با این کار، هم می‌شود نظم و سرعت خوبی به کار داد و هم راهکارهای بهتری برای استفاده‌ی بهینه از وقت نیروی انسانی داشت. آنچه که ما برآن تمرکز کرده ایم بهبود تجربه مشتری و سطح کیفی خدمات است.علاوه بر این در صورتی که شرکت های تجارت الکترونیک و فعالین حمل و نقلی از لاکرهای پستی تی پی لاک بهره برداری کنند، شاهد کاهش هزینه های توزیع،انبار داری و حتی کاهش تعداد مرسولات برگشتی خواهند شد. .