مجلات

         
خانه فاخر ما-شماره 18- اسفند 1399

شماره 18- اسفند 1399

بهار گوشه قلب تمام آدم هاست

خانه فاخر ما-شماره 17- بهمن 1399

شماره 17- بهمن 1399

رشته ای برگردنم افکنده دوست

خانه فاخر ما-شماره 16- دی 1399

شماره 16- دی 1399

در دوران کرونا چطور ورزش کنیم ؟

خانه فاخر ما-شماره 15- آذر 1399

شماره 15- آذر 1399

دورکاری فرصت یا محدودیت ؟

خانه فاخر ما-شماره 14- آبان 1399

شماره 14- آبان 1399

توانایی تغییر ، سواد است

خانه فاخر ما-شماره 13- مهر 1399

شماره 13- مهر 1399

جان از تن آواز رفت

خانه فاخر ما-شماره 12- شهریور 1399

شماره 12- شهریور 1399

اگرچه در دنیای امروز، دسترسی به اطلاعات و تعامل و همکاری با یکدیگر از طریــق رسانه های جمعی و شـبکه های مجازی آسـانتر شده اما وجود رسانه های

خانه فاخر ما-شماره 11- مرداد 1399

شماره 11- مرداد 1399

الهام بخشترین حرفهای جف بزوس مؤسس آمازون و ثروتمندترین فرد جهان

خانه فاخر ما-شماره 10-تیر 1399

شماره 10-تیر 1399

صفر تا صد گردشگری مجازی

خانه فاخر ما-شماره 9- خرداد 1399

شماره 9- خرداد 1399

تیپاکس شصت ساله شد

خانه فاخر ما-شماره 8- اردیبهشت 1399

شماره 8- اردیبهشت 1399

مرور کارنامه موفق زنان در مدیریت کرونا

خانه فاخر ما-شماره 7- فروردین 1399

شماره 7- فروردین 1399

کرونا خواهد رفت ، نوروز خواهد ماند

خانه فاخر ما-شماره 6- اسفند 1398

شماره 6- اسفند 1398

علی افشار : همیشه بهترین خودت باش

خانه فاخر ما-شماره 5- بهمن 1398

شماره 5- بهمن 1398

نونا استودیو کجاست ؟

خانه فاخر ما-شماره 4- دی 1398

شماره 4- دی 1398

3 ساله شدیم !

خانه فاخر ما-شماره 3- آذر 1398

شماره 3- آذر 1398

حسین کاشانی: با چهار نفر وسط کویر شرکت درست می کنم

خانه فاخر ما-شماره 2- آبان 1398

شماره 2- آبان 1398

تقدیر سازمان ملل از تیپاکس

خانه فاخر ما-شماره 1- مهر 1398

شماره 1- مهر 1398

سهیل حقیقت: دوست داشتم بهروز وثوق سوته دلان باشم