مجلات

         
تی مگ-شماره 11- اسفند 1399

شماره 11- اسفند 1399

با مفهوم سورت کردن در لجستیک آشنا شوید!

تی مگ-تی مگ نسخه دهم

شماره 10- بهمن 1399

ون تحویل GM ،جدیدترین محصول 2021 برای صنایع لجستیک

تی مگ-شماره 9- آذر 1399

شماره 9- آذر 1399

اختصاص 500 میلیارد تومان بودجه برای صندوق توسعه حمل ونقل کشور

تی مگ-شماره 8- آبان 1399

شماره 8- آبان 1399

رویداد سیمرغ، اولین پلتفرم آنلاین در صنعت لجستیک، پست و کوریر کشور

تی مگ-شماره 7- آبان 1399

شماره 7- آبان 1399

آینده صنایع لجستیک جهان در دستان نرم افزارهای مسیریابی پویا

تی مگ-شماره 6- مهر 1399

شماره 6- مهر 1399

فرهنگ واژگان لجستیک؛ این قسمت: کوریر سرویس (Service Courier)

تی مگ-شماره 5- شهریور 1399

شماره 5- شهریور 1399

اتصال راه آهن ایران به اروپا؛ ارس بزرگترین هاب لجستیک خاورمیانه می‌شود

تی مگ-شماره 4- مرداد 1399

شماره 4- مرداد 1399

پروژه انقلابی مایکروسافت و فدکس برای رقابت با آمازون؛ آیا لجستیک قهرمان میشود؟

تی مگ-شماره 3- تیر 1399

شماره 3- تیر 1399

۱۰ اولویت حقوق بشـر در صنعت حمل و نقل و لجستیک

تی مگ-شماره 2- خرداد 1399

شماره 2- خرداد 1399

افزایش تقاضای انبارداری بعد از شیوع ویروس کرونا

تی مگ-شماره 1-اردیبشهت 1399

شماره 1-اردیبشهت 1399

تی نکست در بحران کرونا