لجستیک بازار

لجستیک بازار، پلتفرم ارائه خدمات و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در صنایع لجستیک، حمل‌ونقل و پست است و کسب وکاری جدید است که برای اولین بار در ایران به صورت جامع در حال شکل‌گیری است.

استارتاپ لجستیک بازار، پلتفرم ارائه خدمات و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای صنایع لجستیک، حمل و نقل و پست است. چنین پلتفرمی در کشور ایران برای اولین بار توسط لجستیک-بازار در سال 1397 راه‌اندازی شد. بازیگران اصلی این پلتفرم به طور کلی شامل سه دسته؛ تامین کنندگان حرفه¬ای محصولات و خدمات ICT لجستیک، متقاضیان محصولات و خدمات ICT لجستیک و سرمایه گذاران هستند. در پلتفرم لجستیک بازار با بهره¬برداری ازمنابع زیرساختی، استانداردها و پروتکل‌ها، ارزش¬هایی پیشنهاد می‌شوند که ضمن داشتن کیفیت ممتاز، قابلیت یکپارچه سازی خدمات ICT صنعت لجستیک را داشته و اهدافی چون شبکه‌سازی میان بازیگران این صنعت و همچنین تبدیل شدن به مرجع علمی و دانشی در صنعت لجستیک را دنبال می‌نماید. لجستیک بازار با استفاده از نیروهای متخصص خود، فضایی را فراهم می‌کند که فعالان این حوزه با ظرفیت‌های مختلف بتوانند خدمات نرم افزاری و ICT را به عنوان سرویس استفاده کرده و بی¬نیاز از خرید کلی نرم افزار باشند که خود سبب مدیریت هزینه‌ها و ارتقای سطح کیفی خدمات می شود. در واقع لجستیک بازار قدرت انتخاب زیادی را پیش روی ذینفعانش قرار می‌دهد تا آن‌ها با توجه به نیازها و توانش بتوانند به صورت مختلف از خدمات نرم افزاری و ICT استفاده کنند. لجستیک بازار یک پلتفرم چند وجهی است که با ذینفعان متعددی سروکار دارد و برای آن‌ها خلق ارزش می‌نماید.